dilluns, 17 d’octubre de 2016

Publicació de l'article: El tratamiento mediático de la emigración juvenil en los informativos televisivos y en los vídeos autoproducidos por migrantes (2009 -2015)

En el volum 52 de la Revista Latina de Comunicación Social apareix publicat l'article: "El tratamiento mediático de la emigración juvenil en los informativos televisivos y en los vídeos autoproducidos por migrantes (2009 -2015)", fruit del treball en el projecte Recercaixa
#eMOVIX. Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals: la Marea Granat i altres casos d' estudi transnacional.

En l'article, en el que hem participat les investigadores Joana Soto, la Clara Rubio i jo mateixa descrivim les representacions de l'emigració juvenil a Londres fetes pels mitjans de comunicació generalistes i també aquelles fetes pels propis migrants en les xarxes socials, partint de l'estudi de la construcció de les identitats i de la teoria del framing. 
Per a dur a terme aquest estudi, hem fet un anàlisi de contingut comparatiu de dotze noticíes televisives i d'un documental i una websèrie distribuïts en les xarxes socials. A la vegada, hem complementat els resultats amb entrevistes en profunditat a un grup de joves emigrats a Londres. Com a conclusions, l'article assenyala com l'emigració juvenil no ha estat un tema predominant en l'agenda mediàtica televisiva, així com que el seu tractament informatiu ha tendit a la descontextualització i a l' esquematisme. Els documentals i la webserie distribuïts pels migrants suposen un retrat més fidel de la realitat d'aquests, i han constituït un punt de trobada per a persones que buscaven compartir les seves experiències i una informació més detallada del procés.
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada